Sila masuk

Tuesday, January 26, 2010

Qardawi mengutuk serangan ke atas kristian di Malaysia dan Mesir

23 Jan 2010 - Ketua Kesatuan Ulama’ Islam, Dr. Yusuf Qardawi menempelak peristiwa-peristiwa yang berlaku di antara penganut-penganut Islam dan Kristian di beberapa negara Arab dan Islam, penyerangan-penyerangan ke atas beberapa gereja sambil menegaskan kebanyakan peristiwa tersebut berlaku adalah berpunca dari kejahilan, bukannya fanatik,merujuk kepada apa yang telah berlaku di Malaysia iaitu penyerangan ke atas beberapa gereja ekoran penggunaan kalimah agung 'Allah' yang dikatakan tidak sepatutnya, sedangkan Allah ialah Tuhan sekalian alam bukanlah tuhan orang-orang Islam sahaja.

Dalam Khutbah Jumaat pada 22 Jan 2010 di Masjid Umar al-Khattab di ibu negara Qatar, Dubai Qardawi telah berkata: "Sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di antara penganut-penganut Islam dan Kristian di beberapa negara kebanyakannya adalah berpunca dari jahil, bukanlah sikap fanatik. Orang Islam adalah umat yang bertolak ansur, al-Quran telah mengajar mereka bertolak ansur kerana Allah Subhanahu wa Taala telah menciptakan manusia ada yang lebih ada yang kurang".

Beliau meneruskan; " Sekiranya Allah mahu menghimpunkan mereka atas petunjuk, nescaya Allah boleh melakukan, namun Allah berfirman : "Dialah (Tuhan) yang menciptakan kamu, sebahagian kamu kafir dan sebahagian kamu beriman, sekiranya tuhan kamu mahu, nescaya Dia menjadikan kamu satu kumpulan yang tidak akan bertelagah, melainkan orang-orang yang tuhanmu kasihi...". Perbezaan manusia dalam beragama adalah kehendak Allah, tidak mampu seorang pun untuk menentang kehendak Allah dan memaksan manusia supaya kesemua mereka menjadi Islam".

Beliah juga menjelaskan," Perbezaan kepercayaan di antara orang mukmin dan kafir tidak seharusnya memisahkan kami (orang Islam)dan bukan Islam du dunia ini, tetapi yang memisahkannya ialah di hari Akhirat. Sepertimana firman Allah " Sekiranya mereka berbalah dengan kamu, katakanlah Allah lebih mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah akan memutuskan pada hari kiamat apa yang kamu perselisihkan di antara kamu, Allah adalah tuhan kami dan tuhan kamu, perbuatan kami adalah urusan kami, perbuatan kamu adalah urusanmu, tiada lagi hujah di antara kami dan kamu, Allahlah yang akan menghimpunkan kita dan kepada kita akan kembali".

Berkaitan peristiwa dan serangan yang berlaku ke atas gereja di Malaysia, Qardawi meneruskan," Pencerobohan yang berlaku ke atas gereja-gereja di Malaysia adalah satu perkara yang tidak patut", sambil mengaitkan punca-punca berlakunya peristiwa tersebut iaitu penggunaan kalimah 'Allah' oleh masyarkat Kristian dalam terjemahan mereka dengan berkata," Saudaraku sekalian, Allah ialah tuhan sekalian alam seluruhnya, tuhan kaum muslimin, kristian, arab dan bukan arab. Mengapakah Allah memulakan mushaf al-Quran selepas bismillah dengan Alhamdulillahi rabbil 'alamin (Segala puji-pujian hanya layak bagi Allah tuha seluruh alam), dan akhir surah dalam al-Quran ialah Qul a'uzibirabbinnas, malikin nas ( Katakanlah Muhammad,"Aku berlindung dengan Tuhan seluruh manusia, Dia raja sekalian manusia), bukan tuhan orang Islam, tuhan orang arab, raja orang arab, sambil mempersoalkan ," Kenapa orang Malaysia marah sangat??!

Gereja-gereja di Malaysia mengalami beberapa siri serangan sejak mahkamah memutuskan pada Disember lalu bahawa akhbar katolik boleh menggunakan kalimah "Allah" bagi merujuk kepada tuhan bagi orang-orang Kristian dalam penerbitannya dalam Bahasa Melayu yang membentuk 60% dari penduduk Malaysia,manakala sebahagian penganut Islam Malaysia berpendapat cubaan menggunakan kalimah yang ada kaitan dengan Islam adalah merupakan percubaan tersirat untuk mengubah anutan agama mereka.

Nota kaki:
-Sebahagian terjemahan dari teks asal di www.qaradawi.net. Pohon maaf atas serba kekurangan dalam terjemahan.
-Larangan di Malaysia adalah suatu yang berbentuk pentadbiran dan pengurusan bukan suatu larangan mutlak dalam agama berdasarkan ketiadaan dalil qati'e.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...